ที่ดินฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 147 ไร่

ที่ดินฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 147 ไร่
ราคาที่ดิน 291,094,000 บาท ราคาไร่ละ 2,000,000 บาท ตารางวาละ 5,000 บาท
ขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งที่ดิน
14 ไร่ - งาน 12 ตารางวา จังหวัด ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
รายละเอียด

หมายเลขระวาง : 5236 III 3206-00(4000) 
เลขที่ดิน : 32
เลขโฉนดที่ดิน : 125
หน้าสำรวจ : 71
ตำบล : ดอนทราย
อำเภอ : บ้านโพธิ์
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สำนักงานที่ดิน : สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
โทรศัพท์สำนักงานที่ดิน : 0-3853-9771-3
ค่าพิกัดสำนักงาน : 13.5471995527649,100.9744119352 
ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์กรมธนารักษ์ 
หรือติดต่อสำนักงานที่ดิน
ค่าพิกัดแปลง : 13.630295706522,101.1497121276 

ตำแหน่งที่ดิน

ข้อมูลการขายที่ดิน

ประเภท: ขายที่ดิน
ประกาศวันที่: 2017-02-14
ยอดเข้าชม: 143
พื้นที่สี:
คำนวณเงินกู้
Share