ที่ดินฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 25 ไร่

ที่ดินฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 25 ไร่
ราคาที่ดิน - ราคาไร่ละ - ตารางวาละ -
ขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งที่ดิน
25 ไร่ - งาน 52 ตารางวา จังหวัด ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์
รายละเอียด

ขายที่ดินฉะเชิงเทราบ้านโพธิ์ 25 ไร่

หมายเลขระวาง : 5136 II 1608-00(4000) 
เลขที่ดิน : 194
เลขโฉนดที่ดิน : 7409
หน้าสำรวจ : 542
ตำบล : เทพราช
อำเภอ : บ้านโพธิ์
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สำนักงานที่ดิน : สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
โทรศัพท์สำนักงานที่ดิน : 0-3853-9771-3
ค่าพิกัดสำนักงาน : 13.5471995527649,100.9744119352 
ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์กรมธนารักษ์ 
หรือติดต่อสำนักงานที่ดิน
ค่าพิกัดแปลง : 13.6394194031463,101.0053049535 
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด : ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแสดงลักษณะ
รูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ 
google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น

หมายเลขระวาง : 5136 II 1608-00(4000) 
เลขที่ดิน : 191
เลขโฉนดที่ดิน : 7408
หน้าสำรวจ : 541
ตำบล : เทพราช
อำเภอ : บ้านโพธิ์
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สำนักงานที่ดิน : สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
โทรศัพท์สำนักงานที่ดิน : 0-3853-9771-3
ค่าพิกัดสำนักงาน : 13.5471995527649,100.9744119352 
ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ : กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง 

ตำแหน่งที่ดิน

ข้อมูลการขายที่ดิน

ประเภท: ขายที่ดิน
ประกาศวันที่: 2017-02-14
ยอดเข้าชม: 119
พื้นที่สี:
คำนวณเงินกู้
Share